• 3.3uF K 275VAC
 • 0.1uF J 630VDC
 • 3.3uF J 100VDC
 • 0.22uF J 250VDC
 • MEC 1.8uF 100V
 • MPP 3.5uF K 450VDC
 • MAC 5.0uF J 250VAC
 • MAC 2.0uF K 450VAC
 • MEC 2.2uF J 250VDC
 • MEC 3.3uF J 250VDC
 • MPC 1.0uF K 1000VDC
 • 0.1uF K 1200VDC
 • 0.1 uF K 275VAC 卧切
 • 25.0uF J 350VAC
 • 0.1uF K 275V
点击这里给我发送消息